Inclusie Dialoogkaarten

Een veilige en gezonde werkvloer is het streven van alle organisaties. Hoe belangrijk is het om te weten of iedereen zichzelf durft te zijn, zich ertoe voelt doen in de organisatie en daarmee het talent volledig te benutten. Het goede gesprek hierover kan onwennig en zelfs complex zijn. De Inclusie Dialoogkaarten zijn een goed hulpmiddel om het goede gesprek aan te gaan. Diep luisteren, zonder oordeel wordt hiermee gestimuleerd. Alleen dan biedt de zogenoemde inclusie-dialoog inzicht in wat er nodig is om die gezonde werkvloer te hebben. Inclusie-dialoogtafels zijn betekenisvolle gesprekken waarbij je aan de hand van een vraag of stelling ruimte geeft aan de stem van de medewerkers. Je deelt ervaringen en belevingen en luistert naar elkaar op een dieper niveau. Je hoort en ziet elkaar.