Samen leren. Samen experimenteren. Samen groeien.

Top en medewerkers samen aan de slag

Serious Game & Tools

Inclusief Organisatie Design is het samen duurzaam ontwerpen van een inclusieve organisatie

Laat zien dat de kracht van diversiteit in de organisatie wordt benut en er bewust beleid en sturing is om inclusief te zijn

Trainingen

Future proof organisaties

Leer Future proof skills

online academy

Het succesvolle stappenplan voor Inclusief Organisatie Design

Inclusief Organisatie Design zet je in voor het bereiken van een inclusieve organisatiecultuur waar iedereen onderdeel van wil zijn. Inclusie gaat over hoe divers talent tot hun recht komt en gewaardeerd wordt. Daar kan bewust op gestuurd worden. Met onze gestructureerde en inspirerende aanpak toets u aan de top uw eigen inclusie ambitie. Wij adviseren om tegelijkertijd een groep van interne enthousiaste inclusie ambassadeurs in de organisatie aan de slag te laten gaan. Zij gaan bewust en enthousiast de organisatie in om het onderwerp inclusie breder bespreekbaar te maken.

Medewerkers raken zo bedreven in het intern voeren van de goede dialoog en zij helpen hiermee de inclusie agenda op te zetten. Uit de organisatie de kennis halen wat je te doen hebt en de inclusie ambitie van de top hier aan toetsen is key. Daar kunnen passende tools bij ingezet worden. Van de toolboxInclusie Dialoogkaarten’ voor het werken met dialoogkaarten tot serious gaming en meer praktische handreikingen. Wij helpen graag om de nodige stappen te zetten in een transformatie naar diversiteit en inclusie  op het gewenste reële ambitieniveau van de organisatie!

Bekijk ons trainingsaanbod

Inclusie dialoogkaarten in beeld!

Agenda overzicht

No event found!

Kies een Inclusie Ambitie die bij uw organisatie past

Zero    –    Basis    –     Evolutionair     –      Revolutionair

Sociale veiligheid: samen werken aan de werkvloer als Safe Zone.

Een gezonde werkvloer is een van de belangrijkste elementen van Inclusie. Het is een randvoorwaarde om alle medewerkers zich gehoord te laten voelen en iedereen zichzelf te laten zijn. Net als de zorg voor een gezond menselijk lichaam gaat dit niet vanzelf en is hier self care en goed onderhoud voor nodig. Leidinggevenden trainen om met zichtbare en onzichtbare verschillen van medewerkers om te gaan en de teamintelligentie goed te verzilveren. Medewerkers ruimte bieden om persoonlijk leiderschap te tonen en als bijstanders op te staan bij situaties waarin sprake is van ongewenst gedrag.
Meer informatie

Sociale innovatie is de grootste stimulator en accelerator voor inclusie

Een teamgevoel genereren door de sociale cohesie te versterken, met elkaar verschillende samenwerkingsvormen aan gaan, ongelijkheid tegen gaan en beseffen dat je elkaar nodig hebt om doelstellingen te behalen. Stimuleer collega’s met een minderheidsstandpunt het lef te hebben en de veiligheid te voelen om dit naar voren te durven brengen. Maak tijd en ruimte om steeds beter cultureel responsief samen te werken en de saamhorigheid op te bouwen. Wederzijds respect, vertrouwen, nieuwsgierigheid en tolerantie zijn de kernwoorden.

Meer informatie

Durf de transformatie aan en haal het beste uit uw talenten

Wees transparant in ontwikkelingsperspectieven en het promotiebeleid.

Vanuit de neurowetenschappen is het bekend dat een gevoel van uitsluiting en niet volledig je talenten uit mogen nutten geenszins prestaties bevordert en het welzijn verhoogt.

Inclusief Organisatie Design geeft ook aandacht aan Inclusief Talentmanagement.

Meer informatie

Help; mijn talenten willen graag blijven!

Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat medewerkers die een inclusieve cultuur ervaren naast dat zij minder snel op zoek gaan naar een andere werkplek om hun talenten uit te nutten ook meer geneigd zijn om hun werkgever binnen hun kringen te promoten. Dus blijken de inspanningen waar wij u bij ondersteunen snel te leiden tot die revolutionaire inclusieve organisatie dan kunt u rekenen op hogere populariteit als werkgever.

Welke organisatie wil dit niet!

Meer informatie

Wat mensen zeggen!

Ik wens deelnemers toe dat zij de kennis en kunde van Diversity Quest kunnen gebruiken zowel in het werk als privé, om de wereld vanuit een andere visie te kunnen bekijken. En dat de brug makkelijk geslagen kan worden naar anderen die “anders” zijn.
.

Je leert aan welke knoppen je kunt draaien. Maar we moeten het wel met elkaar aangaan en zoeken naar de oplossingen. Als ze er zijn, dan zijn ze er. En anders hebben wij elkaar in elk geval gevonden.

De training heeft mij het inzicht gegeven dat D&I verbonden is met heel veel thema’s. Dus als de wil er is, dan komen we er echt wel.

.

Onze referenties: