Questlab voor Inclusie

Ruimte voor meerstemmigheid

Onze ambitie? Dat heel Nederland diversiteit en inclusie niet meer apart benoemd maar het gewoon doet. En we zo samen het meest diverse,
inclusieve en daarmee het meest futureproof land van de wereld worden. Want in potentie is er alles er al om samen tot dit ontwerp te komen. De wereld van D&I bestaat in onze visie straks niet meer. Omdat het een normaal onderdeel van samenwerking is, van talentontwikkeling. Van future proof skills en teamintelligentie. Zo doen we dat samen.

Quest – Diversiteit– Design – Teamintelligentie – Inclusie – Actie!

In woorden zitten klanken die we duidelijk horen als we ze uitspreken maar er zitten ook verborgen klanktonen, net als in de stemmen van mensen. Meerstemmigheid haalt die zichtbare en onzichtbare klankkleuren, die hoorbare en onhoorbare klanktonen naar boven. Het is tijd voor een ander geluid.

Hoe geef je vorm aan meerstemmigheid en stimuleer je het kijken en luisteren vanuit meerdere en andere perspectieven? Als in dit ontwerp de gedachte wordt betrokken dat het succes van een organisatie samenhangt met een goede en gezonde plek om te werken en te zijn, voor iedereen, dan krijgt de “businesscase van diversiteit” ook een andere betekenis die uit meerdere lagen en verhalen bestaat. Een duurzame investering en kiezen voor impactinclusie & durfdiversiteit waarbij alle lagen van de organisatie worden betrokken.

Want inclusie is van en voor iedereen.

Inclusie & Impact

De ethiek van inclusie. Er wordt niet over gesproken en daarom blijven we steken in de diversiteitsloop De woorden en de kleuren die op deze website te vinden zijn, leveren een bijdrage aan de ethische kanten van samenwerking op de werkvloer. Hiermee willen we uit een impasse breken waar D&I als woordbegrip werkende werelden in stand houdt die gericht zijn op een te beperkte uitkomst. Waar targets, projecten en werkgroepen, vinkjes en charters  in de ruimte roepen om meer, om andere context en benadering van vraagstukken en dilemma’s, het zoeken en het zien van talenten maar ook van kansen. Omdat de tijd daar om vraagt, net als de toekomst.

De verandering van morgen vindt vandaag plaats. Inclusie gaat over future proof worden en blijven. Van skills en samenwerking tot strategie. Het draait om mensen, het DNA van wie ze zijn als professional maar ook persoonlijk.  Om verbinding en vertrouwen.

Maar ook om weerbaar, wendbaar en praktisch wijs te zijn. Leg je oor te luisteren bij organisaties, bij mensen die het DNA van organisaties vormen, bij professionals die jarenlang in het veld werkzaam zijn als eenzame Fte’s. Voor het stil wordt en er niet meer gehoord en geluisterd wordt: er is dringend behoefte aan ruimte om te zijn. Ruimte om te groeien. Ruimte voor andere perspectieven.

Ruimte voor anders.

“Diversity is imperative because it’s critical for our economy and talent pipeline.”

– Liz MacKay, Philips

Een inclusieve cultuur bouwen

Mensen organiseren zich in systemen om te werken aan hun idealen. Werk is één van de systeemconstructen. We nemen onszelf mee, onze ervaringen, onze achtergrond, ons potentieel, ambities en nog veel meer. We hebben ons eigen verhaal en zijn hiermee uniek. Diversiteit is daarmee ook een Feit.

We komen daarbij ook diverse incidentele en structurele uitdagingen tegen: onzekerheid, inclusievraagstukken en uitsluitingsmechanismen, vertrouwensbreuken, kansenongelijkheid, talentdestructie en andere ongezonde situaties die tot stress leiden.

Daarbij bewegen de wereld en de tijd sneller dan we ooit hadden kunnen bedenken. De oplossing van nu is geen afdoende antwoord meer op de problemen van morgen. Onze uitdagingen maken zichtbaar dat we het simpelweg anders met elkaar moeten doen om samen en op gezonde wijze de “eindstreep” van de toekomst van werk te kunnen behalen.

Er is daarom geen toekomst als een organisatie inclusie en diversiteit niet hoog op de agenda zet en revolutionair bouwt aan inclusief & future proof zijn! Een kwestie van elkaar gezamenlijk omhoogtrekken naar de toekomst en de waarde van iedereen inbrengen. Door innovatieve methoden toe te passen om nieuwe werkvloeren te bouwen met het fundament van een inclusieve cultuur. Inclusie moet je Samen Doen.

Nieuwsgierig naar een duurzaam antwoord op de HOE vraag?

Inclusie gaat over mensen. Wie ze zijn. Hun potentieel, hun talent, hun dilemma’s. Wat beweegt ons en wat zet ons in beweging? Ontdek het verhaal van de ander.

Zo ontwikkel je een inclusieve cultuur

Ieder mens is uniek en daarmee verschillen we per definitie van elkaar. Wij geloven sterk in die uniciteit, eigenheid en verschillen tussen mensen. Die verschillen liggen op een veel verfijnder vlak dan het gebruikelijke rijtje zoals gender, culturele diversiteit, arbeidsbeperking, geloofsovertuiging etc. De meeste verschillen zijn namelijk niet zichtbaar, maar wel degelijk aanwezig. Je hoeft niet alle verschillen naar boven te brengen maar je kunt wel een ruimte creëren waarin dit wel mogelijk is. De wijze waarop zegt iets over gezonde werkvloeren. De relaties tussen mensen zijn goud waard. Denk aan samenwerking, inzet van talenten en competenties, zijn wie je bent, well being op de werkvloer, je thuis voelen in een organisatie, tegenspraak durven geven. En met dit alles een bijdrage leveren aan wat we met elkaar te doen hebben binnen de organisatiecontext.
De waarde van werkrelaties zit in het DNA van de mensen die er werken, de dynamiek in teams en de cultuur van de organisatie. We dragen letterlijk de verhalen met ons mee. En gelijkertijd worden ze ook gevormd door onze ervaringen of zelfs door een moment. Als je de tijd neemt om daar echt stil bij te staan, dan kunnen nieuwe perspectieven, kansen en mogelijkheden worden gecreëerd. Innovatie is creatie en veranderkracht. Innovatie in werkrelaties is niet anders.

Bewust vertragen. Hoeveel tijd van onze dag en van onze week gaan we om met de mensen met wie we samen werken? Het professionele is niet afgescheiden van het persoonlijke. Wie je bent, neem je mee naar je werksetting. Maar in hoeverre zien we die ander echt? Maken we daar tijd voor? Quality time is investeren in relaties.

In je persoonlijke ontwikkeling word je juist gestimuleerd om meer jezelf te worden, met alles wat je bewust en onbewust met je meedraagt. Je te verdiepen in je talenten en die nog beter te ontwikkelen. Je uit te spreken over wat je beweegt, wat je voelt. Dat is ook wie je bent.

Bij teamontwikkeling kijken we vaak naar het moment, wat er nu speelt en nodig is. Blijven we op een bepaald werkoppervlak. Gaan we het gesprek wel aan maar vaak ook toch niet helemaal. Dat hangt ook heel erg af hoe de teamdynamiek of de organisatiecultuur is. Dat is ook wie we zijn.

Diversity Quest is hét spel dat de verschillen tussen alle individuen in het team vóór je laat werken. Door naar elkaar te luisteren en samen te onderzoeken hoe je ieders talent, capaciteiten, de verschillen, de patronen en de dynamiek in het team kunt verbeteren en het potentieel kunt inzetten.

Dit vind ik interessant. Vertel mij meer!

Ontwerpprincipes voor een inclusieve toekomst

“We zullen ons een toekomst moeten verbeelden waarnaar we kunnen verlangen.” Floris Alkemade, Rijksbouwmeester

Onze ontwerpprincipes

  • Ontwerp het traject in gezamenlijkheid: dus met elkaar en niet voor de ander

  • Stimuleer een waardengedreven dialoog en het delen van kennis en ervaringen

  • Borg een veilige setting van meerstemmigheid waarin vraagstukken kunnen worden besproken

  • Kies voor een gezamenlijke reis en blijf weg van een rechtlijnige aanpak

  • Ga door met de interventies die reeds lopen. Stop met wat niet werkend is.

  • Gebruik de data die naar boven komt om de inclusie-agenda te vullen

  • Bouw voldoende tijd en ruimte in om het duurzaam in het DNA van de organisatie te verankeren

  • Deel wat je doet met iedereen! Het vergroot de betrokkenheid tussen medewerkers en de organisatie.

OVER ONS

Diversity Quest is een initiatief van Karin Nijman en Sharmila Angoelal.
Twee “diverse” vrouwen met een gecombineerde achtergrond en ervaring in HR consultancy, de corporate wereld, medezeggenschap én binnen de Rijksoverheid. Zij zetten het thema diversiteit & inclusie al jarenlang op de kaart. Ze ontwikkelden verschillende initiatieven om duurzame diversiteit bekender te maken en in 2016 lanceerden zij FemQuest, een serious game die zich richt op vrouwelijk leiderschap. De vraag waarom er niet zoiets voor teams was, werd beantwoord met Diversity Quest.
In 2021 is het team uitgebreid met partner Prachee van Brandenburg en de cirkel van Diversity Quest trainers.

Contact ons
sharmila_team

Sharmila Angoelal

Karin Team Diversity Quest

Karin Nijman